• +91 44 22462179 / +91 44 22461883 / +91 73051 22279

Alumni

SBDCH Perio Alumini Association


Batch Alumni Members
2007

1. Dr. Bhuvaneswarri

2. Dr. Prem Alex

3. Dr. Rajesh

4. Dr. Mohan Raj

2008

5. Dr. Preethi

6. Dr. Parthiban

7. Dr. Edin Paul

8. Dr. Kathiresan

2009

9. Dr. Priyam Nisha

10. Dr. Garima Dembla

11. Dr. Nashish Allam

12. Dr. Samarait Patnayak

2010

13. Dr. Satya

14. Dr. Padmalochani

15. Dr. Yogarajan

16. Dr. Gowri Shankar

2011

17. Dr. Riyaz Ahmed

18. Dr. Nilofer

19. Dr. Mariyon

20. Dr. Yogarajan

2012

21. Dr.Vandana.D

22. Dr.Goutham Siriyala

23. Dr.Afreena Imami

24. Dr. Dhivya Darshani

2013

25. Dr.Leela Maheshwar

26. Dr.Ligi Lathif

27. Dr.Swetha Gadde

28. Dr. Vikram Rajadurai

2014

29. Dr.Meenakshi.A.

30. Dr.R.Yamini

31. Dr. Sharmila K B

32. Dr. Ann Vazhayil George

2015

33. Dr. Sureka

34. Dr. Karthikeyan

35. Dr. Monisha

2016

36. Dr. Annapoorani

37. Dr. Judith

2017

38. Dr. Keerthana

39. Dr. Surendranath

40. Dr. Deepika

41. Dr. Sindhuja


SBDCH @ Copyright 2023